Vår PIA del hanterar produktionen. Den är utformad med stora knappar för att på ett enkelt och smidigt sätt kunna hanteras med hjälp av en pekskärm.

PIA hanterar materialet från att det kommer in som råvara i produktion, där det omvandlas till färdigvara och sedan kommer ut på lagret igen

  • Översikt pågående order
  • Ursprungshantering Råvara/Färdigvara
  • Färdigvara hantering
  • Paketlappsutskrift

JeAx System