Kontorsdelen är främst till för att serva och vara ett hjälpmedel för truck och produktion.

Kontorsdelen hanterar man enkelt i den ursprungliga kontorsdatorn.

Uppläggning av :

  • Inkommande råvara
  • Plockorder för produktion
  • Plockorder för utlastning
  • Prioritetsordning produktion och plockning
  • Hantering av paketlappar och paketspecifikationer

Översikt av produktion, plockorder och inkommande och utgående gods.

JeAx System